Sáp nhập và đổi tên nhiều xã của tỉnh Quảng Trị

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Hồ Ngọc An báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Hồ Ngọc An báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Hồ Ngọc An báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Lên top