Sáp nhập tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố, có sự đồng thuận của dân

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Phạm Đông
Lên top