Đà Nẵng:

Sập giàn giáo tại tòa nhà cao tầng, 4 người bị thương