Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sập cầu treo Tà Lài, 4 người rơi xuống sông Đồng Nai