Sáng nay (31.3), Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội

Sáng nay 31.3, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia
Sáng nay 31.3, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia
Sáng nay 31.3, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia
Lên top