Sáng nay (26.1), khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực 
Ban Bí thư Trần Quốc  Vượng đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng sáng 25.1. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng sáng 25.1. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng sáng 25.1. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top