Sáng mai công bố toàn văn kết luận thanh tra Mobifone mua AVG

Thanh tra Chính phủ đang hoàn tất hồ sơ, tài liệu thương vụ Mobifone mua 95% AVG để chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ.
Thanh tra Chính phủ đang hoàn tất hồ sơ, tài liệu thương vụ Mobifone mua 95% AVG để chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ.
Thanh tra Chính phủ đang hoàn tất hồ sơ, tài liệu thương vụ Mobifone mua 95% AVG để chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ.