Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sáng đầu tuần, người Sài Gòn lại ám ảnh cảnh ngập nước, kẹt xe