Sáng chế kép 2 sản phẩm phòng chống COVID-19

Máy rửa tay sát khuẩn tự động do nhóm giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn chế tạo. Ảnh: N.T
Máy rửa tay sát khuẩn tự động do nhóm giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn chế tạo. Ảnh: N.T
Máy rửa tay sát khuẩn tự động do nhóm giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn chế tạo. Ảnh: N.T
Lên top