Sáng 19.10, bão số 7 chỉ còn cách Hải Phòng - Quảng Ninh 120km