Sân vận động lấn hành lang công trình thủy lợi ở Nghệ An: “Chuyền bóng” trách nhiệm

Sân cỏ nhân tạo hàng nghìn m2 lấn chiếm hành lang kênh Vách Bắc bao giờ được tháo dỡ? Ảnh: QĐ
Sân cỏ nhân tạo hàng nghìn m2 lấn chiếm hành lang kênh Vách Bắc bao giờ được tháo dỡ? Ảnh: QĐ