Sẵn sàng đón ngư dân vào Trường Sa bỏ phiếu bầu cử

Huyện đảo Trường Sa sẵn sàng đón ngư dân vào tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Trường Sa
Huyện đảo Trường Sa sẵn sàng đón ngư dân vào tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Trường Sa
Huyện đảo Trường Sa sẵn sàng đón ngư dân vào tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Trường Sa
Lên top