Sân bay Long Thành: Giải tỏa hơn 1000 ha đất quốc phòng phải trình bày luận chứng cụ thể

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng cần phải có luận cứ, luận chứng trình bày về tính cấp thiết, cấp bách cụ thể trước khi thu hồi đất quốc phòng ở sân bay Long Thành.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng cần phải có luận cứ, luận chứng trình bày về tính cấp thiết, cấp bách cụ thể trước khi thu hồi đất quốc phòng ở sân bay Long Thành.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng cần phải có luận cứ, luận chứng trình bày về tính cấp thiết, cấp bách cụ thể trước khi thu hồi đất quốc phòng ở sân bay Long Thành.
Lên top