Sai phạm về quản lý đất quốc phòng, an ninh làm mất uy tín của ngành

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Đoàn Hoà Bình) cho rằng việc quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh xảy ra sai phạm, làm mất uy tín của ngành. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Đoàn Hoà Bình) cho rằng việc quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh xảy ra sai phạm, làm mất uy tín của ngành. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Đoàn Hoà Bình) cho rằng việc quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh xảy ra sai phạm, làm mất uy tín của ngành. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top