KIÊN GIANG:

Sai phạm hàng tỉ đồng tiền hỗ trợ hạn mặn

Ruộng lúa của nông dân Kiên Giang bị chết khô trong đợt hạn mặn nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Ruộng lúa của nông dân Kiên Giang bị chết khô trong đợt hạn mặn nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Ruộng lúa của nông dân Kiên Giang bị chết khô trong đợt hạn mặn nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Lên top