Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sài Gòn lại ngập vì mưa, dân lại khốn khổ