Sách “Cà Mau sức trẻ tuổi hai mươi“: Nhiều sai sót khó chấp nhận