Sa Pa được áp dụng “trường hợp đặc biệt” để trở thành thị xã

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc thành lập thị xã Sa Pa. Ảnh VietnamJouney
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc thành lập thị xã Sa Pa. Ảnh VietnamJouney
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc thành lập thị xã Sa Pa. Ảnh VietnamJouney
Lên top