Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sà lan chở thép chìm trên sông Đồng Nai, 5 người thoát nạn