Rút kinh nghiệm vụ việc tại Thanh tra Chính phủ, không thể che giấu, bưng bít, “xấu xa đậy lại”