Đắk Nông:

Rừng gỗ du sam quý nhất Việt Nam bị triệt hạ

w Gỗ du sam được đưa về trụ sở Khu BTNT Nam Nung.
w Gỗ du sam được đưa về trụ sở Khu BTNT Nam Nung.
w Gỗ du sam được đưa về trụ sở Khu BTNT Nam Nung.
Lên top