Đắk Nông:

Rừng gỗ du sam quý nhất Việt Nam bị triệt hạ