Rộn ràng lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn