Rơi từ nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông, một công nhân tử vong