Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rơi trúng cành cây dưới vực sâu trên Yên Tử, một du khách thoát chết kỳ diệu