Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Máy bay mất liên lạc trước khi rơi

Máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52 thuộc trung đoàn 920 bị nạn là máy bay huấn luyện gắn với rất nhiều thế hệ phi công Việt Nam. Ảnh:T.L
Máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52 thuộc trung đoàn 920 bị nạn là máy bay huấn luyện gắn với rất nhiều thế hệ phi công Việt Nam. Ảnh:T.L
Máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52 thuộc trung đoàn 920 bị nạn là máy bay huấn luyện gắn với rất nhiều thế hệ phi công Việt Nam. Ảnh:T.L
Lên top