“Râu ông nọ cắm cằm bà kia” trong Thẻ giảm giá vé BOT qua Trạm thu phí Bến Thủy