“Rau 2 luống, lợn 2 chuồng” và bài toán “được mùa mất giá”, luật có khắc phục được không?

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu ý kiến. Ảnh Q.H
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu ý kiến. Ảnh Q.H
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu ý kiến. Ảnh Q.H
Lên top