Bầu cử trong Đảng:

Ràng buộc chặt trách nhiệm người đề cử ở đại hội đảng các cấp

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì), nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tuấn Lương
Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì), nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tuấn Lương
Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì), nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tuấn Lương
Lên top