Rác thải nhựa đe dọa môi trường, giải pháp nào ngăn chặn, đẩy lùi?

Tràn ngập rác thải chạy kéo dài trên bãi biển du lịch Ninh Chữ. Ảnh LDO
Tràn ngập rác thải chạy kéo dài trên bãi biển du lịch Ninh Chữ. Ảnh LDO
Tràn ngập rác thải chạy kéo dài trên bãi biển du lịch Ninh Chữ. Ảnh LDO
Lên top