Rác, ngập nước và dạy thêm, lãnh đạo TPHCM đau đầu