Rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử sắp tới

Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành Phiên họp thứ hai. Ảnh: M.Hùng
Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành Phiên họp thứ hai. Ảnh: M.Hùng
Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành Phiên họp thứ hai. Ảnh: M.Hùng
Lên top