Rà soát, bãi bỏ chế độ chi bồi dưỡng, chi ngoài lương từ ngân sách nhà nước

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu rà soát, bãi bỏ chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Ảnh minh hoạ: LDO
Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu rà soát, bãi bỏ chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Ảnh minh hoạ: LDO
Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu rà soát, bãi bỏ chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top