Ra mắt Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ

Buổi lễ ra mắt Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ
Buổi lễ ra mắt Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ
Buổi lễ ra mắt Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ
Lên top