Ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử

GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông tặng hoa chúc mừng Tạp chí.
GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông tặng hoa chúc mừng Tạp chí.
GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông tặng hoa chúc mừng Tạp chí.
Lên top