Ra mắt chương trình cờ vua sáng tạo cho trẻ 3-6 tuổi

Các em nhỏ tại buổi ra mắt chương trình bản quyền cờ vua sáng tạo.
Các em nhỏ tại buổi ra mắt chương trình bản quyền cờ vua sáng tạo.