Quyết tâm xây dựng tam giác phát triển Việt - Lào - Campuchia thịnh vượng

Hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 11 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 11 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 11 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top