Quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top