Quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư tư nhân phải được bảo vệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi họp tổ về Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi họp tổ về Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi họp tổ về Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Lên top