Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyền của vật nuôi chỉ có trong văn thơ chứ không thể có trong luật

Đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) - Ảnh: QH
Đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) - Ảnh: QH