Quyền Bộ trưởng Y tế phải kiên định, giữ bằng được thành quả chống dịch

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự, bổ nhiệm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trần Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự, bổ nhiệm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trần Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự, bổ nhiệm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trần Minh
Lên top