Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đã tiếp nhận hơn 264 tỉ đồng

Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 sẽ lan tỏa những tấm lòng cao cả vì cộng đồng. Ảnh: QĐ
Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 sẽ lan tỏa những tấm lòng cao cả vì cộng đồng. Ảnh: QĐ
Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 sẽ lan tỏa những tấm lòng cao cả vì cộng đồng. Ảnh: QĐ
Lên top