Quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật thế nào?

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Lên top