Quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày 22.11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Quoihoi.vn
Ngày 22.11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Quoihoi.vn
Ngày 22.11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Quoihoi.vn
Lên top