Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng (Ảnh: QH)