Quy trình giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV ở Trung ương thực hiện thế nào?

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QV
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QV
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QV
Lên top