Thanh Hoá:

Quy trình bổ nhiệm cựu Phó Chủ tịch tỉnh làm... Chánh Văn phòng Sở

Ông Ngô Văn Tuấn những ngày cuối cùng trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Ông Ngô Văn Tuấn những ngày cuối cùng trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Ông Ngô Văn Tuấn những ngày cuối cùng trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Lên top