Quy trình bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII, ngày 31.3.2016. Sau đó, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Ảnh VGP
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII, ngày 31.3.2016. Sau đó, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Ảnh VGP
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII, ngày 31.3.2016. Sau đó, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Ảnh VGP
Lên top