Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu trẻ tử vong do tai nạn thương tích

Các thành viên trong Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thu Hà.
Các thành viên trong Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thu Hà.
Các thành viên trong Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thu Hà.
Lên top