Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Tấm Lòng Vàng: Thăm và tăng quà Tết cho 500 bệnh nhân nghèo tại Khánh Hòa

Chủ tịch LĐLĐ tnhr Khánh Hòa Nguyễn Hòa thăm và tặng quà Tết cho bệnh nhân
Chủ tịch LĐLĐ tnhr Khánh Hòa Nguyễn Hòa thăm và tặng quà Tết cho bệnh nhân