Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk: Tiếp tục trao tặng sữa cho trẻ em tại Cần Thơ